rec
Kosten voor deelname

FORMULIER BEREKENING INSCHRIJFGELD

aantal volwassenen (geen lid NTFU)

aantal volwassenen (wel lid NTFU)

aantal kinderen (t/m 12 jaar)


kosten bij vóórinschrijving
kosten bij betaling aan de start
€ 8,--

€ 10,--kosten
De hier vermelde bedragen betreffen 2018.
De kosten zijn sinds 2008 niet meer verhoogd.


volwassenen (lid NTFU) bij voorinschrijving
€  6,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij voorinschrijving
€  8,--
kinderen t/m 12 jaar (onder geleide) bij voorinschrijving
€  5,--
volwassenen (lid NTFU) bij inschrijving aan de start
€  8,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij inschrijving aan de start  
€ 10,--
kinderen t/m 12 jaar bij inschrijving aan de start
€  6,--

volwassenen inschrijving voor één dag
€  4,--
kinderen t/m 12 jaar inschrijving voor één dag
€  2,--Bij voorinschrijving (vóór 3 mei 2018):
Het inschrijfgeld overmaken op
rekeningnummer NL49 RABO 01 15 189 874 ten name van
Stichting Betuwse Fietsvierdaagse, Kerk-Avezaath

internationaal:
IBAN : NL49 RABO 0115189874 (zonder spaties)
BIC : RABONL2U